Formáty papíru

Nejběžnější formáty papíru v Česku i jinde ve světě, s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých jihoamerických zemí, splňují mezinárodní standard ISO 216. Tento standard byl původně (roku 1922) přijat v Německu jako DIN 476 (ovšem některé z formátů byly definovány už za francouzské revoluce v rámci přechodu na metrický systém, tyto formáty však časem upadly v zapomnění). Československo přijalo tento standard v roce 1953. Dnes platí v Česku norma „ČSN EN ISO 216“, která tyto formáty přejímá.

Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Řada A je základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky.

 


Řada A je definována tak, že papír má velikosti stran v poměru 1:√2 (tj. přibližně 1:1,4142), zaokrouhlené na milimetry. Základním formátem je A0, který je definován svou plochou, která je přesně 1 m² (před uvedeným zaokrouhlením). Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

Formáty řady B mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů stejného a nejbližšího většího formátu řady A (např. formát B2 je průměrem formátů A2 a A1). (V Japonsku definuje místní norma JIS P 0138-61 nestandardní řadu B, ve světě označovanou jako JIS B nebo JB, u které jsou rozměry dány aritmetickým průměrem místo geometrického.)

Obdobně jsou formáty řady C dány geometrickým průměrem rozměrů příslušných formátů řad A a B (např. formát C4 je průměrem formátů A4 a B4). Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A (např. papír formátu A4 se vejde do obálky formátu C4).

Ve standardu ISO 216 má největší formát řady číslo 0, větší formáty nejsou definovány. V normě DIN 476 však existují také větší formáty, označené násobnou číslicí na začátku, např. 2A0 je dvojnásobek formátu A0 apod.

 

 

Přehled formátů řady A/B/C dle ISO 216 (v mm)

  A-   B-   C-
A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917
A2 594 x 420 B2 500 x 707 C2 458 x 648
A3 420 x 297 B3 353 x 500 C3 324 x 458
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81
A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57
A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40

 

Výše uvedené formáty jsou rozměry motivu (plakátu), vnější či viditelné rozměry jednotlivých prezentačních prvků jsou dány technickým provedením či účelem použití.

 

Přehled formátů pro obálky dle ISO 269, DIN 678 (v mm)

formát rozměry do obálky lze vložit:
DL 110 x 220 (109x210) 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5)
C6 114 x 162 A6 (dvakrát přehnutá A4)
C6/C5 114 x 229 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C5 162 x 229 A5 (jednou přehnutá A4)
C4 229 x 324 A4
C3 324 x 458 A3
B6 125 x 176 obálku formátu C6
B5 176 x 250 obálku formátu C5
B4 205 x 353 obálku formátu C4
E4 280 x 400 obálku formátu B4

 

Výše uvedené formáty jsou rozměry motivu (plakátu), vnější či viditelné rozměry jednotlivých prezentačních prvků jsou dány technickým provedením či účelem použití.